TOK-715

Class TOK715
(Cameron)
A terminátor Cameron az egyetlen, akit a TOK715 alfanumerikus jelzővel illetünk. Cameron a Terminator: The Sarah Connor Chronicles tv-sorozat egyik promóciós plakátján jelenik meg, mint egy, a „TOK715 Terminátor-osztályhoz” (“Terminator Class TOK715”) tartozó robot. Ez a első alkalom, hogy az „osztály” (class) jelzővel illetnek egy terminátort, általában szériák altípusait szokták jelölni vele – bár hozzá kell tenni, hogy a TSCC használja még a „széria” (series) kifejezést is.

Nem ismert, hogy a TOK prefixum mit jelölhet, minek lehet a rövidítése (lehet, hogy nem is TOK-ként írják, hanem T0K-nak?), viszont a 715-tel kapcsolatban már vannak elképzelések. A legvalószínűbb, hogy Cameron modellszáma vagy az emberi külsejének sorozatszáma. Ez a feltevés azon alapul, miszerint arról az Ellenállók közé tartozó Allison Youngról mintázták, akit Cameron kivallatott, majd megölt a jövőben. Így a 715 utalhat Allison külsejére, mint ahogyan a 101-es Modell (Model 101) is William Candyre/Dieter von Rossbachra (Arnold Schwarzeneggerre) hivatkozik.

A modellszám az egyetlen lehetséges magyarázat a 715-ös számra. Valószínűleg nem Cameron sorozatára utal (T-715), mivel csak a 800-as és annál magasabb szériaszámú sorozatoknál jelent meg az emberihez hasonló külső köpeny. A korábbi szériáknál, különösen a 600-as sorozatnál még gumiborítást használtak, emiatt pedig könnyűszerrel azonosítani lehetett őket.

Még mindig nem világos, hogy Cameron valójában melyik sorozathoz tartozik, de az belső váza (endoskeleton) nagyon hasonló a T-888 vázához, bár sokkal alacsonyabb annál. Akárhogyan is nézzük, élő szövetborítást kapott, emiatt pedig a 8xx sorozathoz (8xx series) hasonló. Kapcsolatban állhat Rosieval*, ugyanis hasonlóak a méreteik és a mozgásuk. Habár Cameron lényegesen könnyebben iktatta ki Rosiet, mint bármilyen más terminátort. Azt azonban tudjuk, hogy Cameront nem harcokra tervezték, csak akkor bonyolódik küzdelembe, ha az feltétlenül szükséges.


Megjegyzések
  • Cameronnál olyan viselkedési normákat tapasztalhatunk, amelyeket más terminátornál nem – pl. sír, eszik
  • Olyan képességekkel is rendelkezik, amivel más terminátorok nem – pl. életfunkciók megállapítása érintés által
  • Cameron HUD-ja (head-up display – „fejen lévő kijelző”) teljesen színes, eltérően a többi terminátortól, ahol a HUD piros vagy kék.
  • A TSCC “Allison from Palmdale” c. epizódjában Allisont egy bőr nélküli terminátor vonalkóddal jelöli meg – ez további spekulációkra ad okot Cameron első endoskeletonjával kapcsolatban.
  • A bőr nélküli terminátorok szeme vörös, míg Cameroné kék. Később látható, hogy Cameron endoskeletonjának szeme vörös („Born to run” c. epizód).
  • Az endoskeleton nem felel meg Cameron felépítésének, ugyanis sokkal zömökebbnek tűnik, mint ő.
  • Cameron fénnyel vakította el Allisont a kihallgatások során, ezzel is titokban akarta tartani személyazonosságát.


* Rosie – A TSCC 2. évadjának, „The tower is tall, but fall is short” c. epizódjában felbukkanó terminátor, Bonnie Morganról mintázták.


Az írást & fordítást & magyarítást elkövette: Lasaro
A leírás az angol Terminator-wiki idevonatkozó szócikke alapján készült.